Razredniki in sorazredniki

 

RAZRED RAZREDNIK SORAZREDNIK MATIČNA UČILNICA
1. a

Katja Hrenovec

strokovna delavka: Anita Furlan

/ 1. a (podpritličje)
1. b

Suzana Krečič

strokovna delavka: Anita Furlan

/ 1. b (podpritličje)
1. c

Andreja Likon Turk

strokovna delavka: Anja Zaletelj

/ 1. c (podpritličje)
1., 2. h

Veronika Biščak

strokovna delavka: Urška Bajec

/ POŠ Hruševje
2. a Mirjam Likar / 2. a (podpritličje)
2. b Neža Baraga / 2. b (podpritličje)
2. c Tjaša Mislej / 2. c (podpritličje)
3. a Mojca Klanjšek / 3. a (podpritličje)
3. b Andrejka Urbas / 3. b (1. nadstropje)
3. c Irena Šajn / 3. c pritličje
3. h Mateja Bušen / POŠ Hruševje
4. a Klavdija Novak / 4. a (1. nadstropje)
4. b Nuša Plut / 4. b (1. nadstropje)
4. c Anica Bratina Klun / 4. c (1. nadstropje)
4. h Tina Mrše Skvarča / POŠ Hruševje
5. a Bojana Kobe / 5. a (1. nadstropje)
5. b Stanka Franko / 5. b (1. nadstropje)
5. c Jana Čeč / 5. c (1. nadstropje)
5. h Nadja Petrovčič / POŠ Hruševje
6. a Maja Mihelj Nejka Ritonja SLO 1
6. b Andreja Ercigoj Lara Brankovič ANG 2
6. c Adnan Šljivar MAT 1
7. a Mateja Penko Irena Škrabec SLO 2
7. b Andreja Blažič Klemenc Mirko Valenčič ANG 1
7. c Alenka Valenčič Alenka Polh GUM
8. a Dolores Palinkaš Mateja Veber MAT 2
8. b Gregor Antloga Matej Rebec NAR 2
8. c Martina Debevec Grossi Darja Debevec ZGO
8. d Branka Škrlj Karmen Vidmar ZBO
9. a Romana Premrov Dušan Bajec NAR 1
9. b Damijana Pecman Helena Delak LUM
9. c Barbara Vogrinec Jesenšek Mojca Benčina GEO
NIS 1., 2. e Janja Vilar / pritličje
NIS 3., 4. e Saša Pivka / pritličje
NIS 5. e Maja Preradović / 2. nadstropje
NIS 6. e Nika Mikulčič / 3. nadstropje
NIS 7., 8. e Barbara Švigelj / 2. nadstropje
NIS 9. e Andrej Mihelčič / 2. nadstropje
PPVI I Polona Lapajne Pavšič / OŠ Antona Globočnika
PPVI II Vesna Bunderla / OŠ Antona Globočnika
PPVI III Mateja Kocjančič / OŠ Antona Globočnika