Dnevni arhiv: 25. 6. 2020

Vse za šolo 2020/2021

UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2020/2021 se nahaja na spletni strani šole pod zavihkom “knjižnica”: https://osmvpo.wixsite.com/knjiznicaosmvpo/ucbeniskisklad

ŠOLSKE POTREBŠČINE

REDNI PROGRAM 

1. razred    2. razred   3. razred   4. razred   5. razred    6.-9. razred 

PRILAGOJENI PROGRAM Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM

1. e    2. e    3. e    4. e    5. e    6. e    7. e    8. e    9. e

POSEBNI PROGRAM 

PPVI 2