Monthly Archives: October 2021

Naše mnenje šteje!

V sredo, 20.10.2021, je potekal regijski posvet otroških parlamentov z naslovom Naše mnenje šteje.

Predstavniki šolskih parlamentov iz različnih krajev Primorske so se zbrali v prostorih postojnskega Podjetniškega inkubatorja. Posveta so se udeležili tudi štirje predstavniki naše šole – Kaja, Klara, Ajda in Timon.

Udeleženci so se najprej spoznali ob zanimivih igrah in nato razpravljali o participaciji otrok v šolstvu, sodstvu, zdravstvu in v lokalni skupnosti. Njihovi končni predlogi bodo vključeni v Belo knjigo ZPMS o uresničevanju pravice otrok do participacije v vseh zadevah, ki so pomembne za življenje otrok. Skupne predloge mladih iz vse Slovenije bodo konec novembra predstavili oblikovalcem politik in odločevalcem.

Predstavniki našega šolskega parlamenta so konstruktivno in zavzeto sodelovali ter obenem stkali nova poznanstva ter pridobili znanja za aktivno participacijo in oblikovanje življenja v ožji in širši skupnosti.

mentorica Petra Turk Novak

Obvestilo!

O spremenjenem prometnem režimu za izgradnjo infrastrukture Tržaške ceste

Spoštovani, podjetja Kolektor CPG d.o.o., CPK d.d., HIDROTEHNIK d.o.o. in Pirnat d.o.o. vas obveščamo, da se v torek, 5. oktobra na občinski cesti Tržaške ceste (med hišnimi številkami Tržaška 2 do 7 – območje 3; od hš. 7  do 14 – območje 4, hš. 14 do 24 – območje 5 ter hš. 24  do 49 – območja 6, 7, 8a, 8b, 8c) spremeni prometni režim z namenom novogradnje in rekonstrukcije komunalne infrastrukture. Postavljena bo popolna zapora.

Na območju Tržaška cesta od hišne št. 2 do 7 bo promet prepovedan zaradi pričetka izvedbe gradbenih del, zato voznike (dostava in intervencijska vozila)  in pešce vljudno naprošamo za skrajno previdnost, strpnost in upoštevanje navodil osebja izvajalca del, ter začasno prometno ureditev.

Na območju Tržaška cesta od hišne št. 7 do 24 bo promet prepovedan zaradi izvajanja gradbenih del, zato voznike (dostava in intervencijska vozila) in pešce vljudno naprošamo za skrajno previdnost, strpnost in upoštevanje navodil osebja izvajalca del, ter začasno prometno ureditev.

Na območju Tržaška cesta od hišne št. 24 do 49 bo promet potekal začasno dvosmerno, zato voznike in pešce vljudno naprošamo za skrajno previdnost, strpnost in upoštevanje navodil osebja izvajalca del, ter začasno prometno ureditev.

Zaradi spremenjenega prometnega režima bo onemogočeno parkiranje ob Tržaški cesti.

Vozila lahko parkirate na označenih mestih javnih parkirišč Primorka in Pokopališče.

Za potrebe dostav se boste lahko posebej dogovorili z vodstvom gradbišča. Na območjih gradbišč bo omogočen peš prehod do stanovanjskih in poslovnih objektov, v času gradnje.