Arhiv Kategorije: Vse za šolo 2016/2017

Učbeniki, delovni zvezki in šolske potrebščine

UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI

REDNI PROGRAM

Učbeniki od 2. do 9. razreda    Delovni zvezki od 1. do 9. razreda

PRILAGOJENI PROGRAM Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM

 

ŠOLSKE POTREBŠČINE

REDNI PROGRAM

1._razred      2. razred    3. razred    4. razred    5. razred     6. -9. razred

PRILAGOJENI PROGRAM Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM  

NIS 1. in 2. razred  NIS 3. in 4. razred  NIS 5. razred  NIS 6. razred  NIS 7. razred   NIS 8. razred

NIS 9. razred