Dnevni arhiv: 5. 8. 2014

Cenik

Cenik za šolsko leto 2020/2021

     EUR     
malica učitelji 1,00
kosilo učenci 2,70
popoldanska malica 0,25
kosilo zaposleni in zunanji 3,00
žganje glinenih izdelkov – eno polnjenje 25,00
izpis izgubljene položnice 0,50
izpis potrdila o šolanju – drugo v šolskem letu in vsako nadaljnje 0,50
izpis iz evidence 10,00
športni razred – mesečni prispevek/7., 8. in 9. razred 21,00
športni razred – mesečni prispevek/1. do 6. razred 24,00
izdaja nove brezkontaktne kartice za kosilo 4,00
izdelava novega ključa za garderobno omarico 4,00
najem računalniške učilnice na uro 20,00
najem učilnice na uro 10,00

Cena malice, ki jo določa Ministrstvo za izobraževanje in šport, znaša 0,80 EUR.

Cene za 60 minut najema telovadnice in drugih športnih prostorov oz. objektov, ki jih določa Občina Postojna.    

Cenik uporabe telovadnic OŠ Miroslava Vilharja Postojna   (klikni na povezavo) 

Šola ni davčni zavezanec, zato se DDV ne obračuna.
Mateja Modrijan, ravnateljica                                                                                                                                              

Šolski koledar

POUK:

Prične se v sredo, 1. septembra 2022 in konča v petek, 23. junija 2022, razen za učence 9. r., ki se konča v četrtek, 15. junija 2023.

OCENJEVALNI OBDOBJI:

1. ocenjevalno obdobje: od 1. septembra 2022 do 27. januarja 2023

2. ocenjevalno obdobje: od 28. januarja do (15.) 24. junija 2023

POČITNICE:

jesenske: od 31. oktobra do 4. novembra 2022

novoletne: od 26. decembra 2021 do 2. januarja 2023

zimske: od 6. februarja do 10. februarja 2023

prvomajske: 26. aprila do 2. maja 2023

INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE:

17. in 18. februar 2023:  informativna dneva v srednjih šolah

PRAZNIKI:

31. oktober 2022: dan reformacije

1. november 2022: dan spomina na mrtve

25. december 2022: božič

26. december 2022: dan samostojnosti in enotnosti

1. januar 2023: novo leto

2. januar 2023: novo leto

8. februar 2023: slovenski kulturni praznik

10. april 2023: velikonočni ponedeljek

27. april 2023: dan upora proti okupatorju

1. in 2. maj 2023: praznik dela

25. junij 2023: dan državnosti

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE:

16. junij do 29. junij 2022: prvi rok za predmetne in popravne izpite za učence 9. razreda

27. junij – 8. julij 2022: prvi rok za predmetne in popravne izpite za učence ostalih razredov

18. do 31. avgust 2022: drugi rok za predmetne in popravne izpite za učence od 1. do 9. razreda

ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU:

3. maj do 15. junij 2023: prvi rok za učence 9. razreda

3. maj do 24. junij 2023: prvi rok za učence od 1. do 8. razreda

18. avgust do31. avgust 2023: drugi rok za učence od 1. do 9. razreda

Program dela v nadstandardnem programu šport

copat

Posebnost nadstandardnega programa športa je, da imajo učenci v svojem urniku več športa, pouk na razredni stopnji pa vodita skupaj razredničarka in športni pedagog. Poleg tega imajo učenci vsako leto strnjeno 5 dni drugih dejavnosti (plavanje, smučanje, planinarjenje, jadranje…) ter različne tečaje, preko katerih spoznajo številne športe.

Program ni financiran s strani države ali občine, zato staršem zaračunavamo mesečni prispevek za izvedbo programa, prav tako pa prevzemajo tudi finančne obveznosti dodatnih dejavnosti.

Cilj programa je otrokom predstaviti pomen gibanja za zdrav razvoj in življenje ter zmanjšati kvarne vplive premajhne fizične aktivnosti in neprimerne prehrane, kar postaja tudi v našem okolju vse bolj pereč problem otrok in mladine.

OPIS PROGRAMA

SPONZORJI ŠPORTNEGA PROGRAMA:

PIVKA PERUTNINA      GRŽE ELEKTROTRGOVINA    STUDIO PROTEUS    ADRIATIC SLOVENICA  

EDO TOURS    KLIK SHOP    UNIKA TOY 

 

Prijavnica za nadstandardni program šport

Izpisnica iz nadstandardnega programa šport

Posebne aktivnosti šole

VSEBINA ČAS IZVEDBE NOSILEC
 Očistimo Postojno 15. 9. 2018 A. Urbas, M. Valenčič, A. Fatur, S. Krečič
Boljši sejem 15. 9. 2018 ŠSS
Drobtinica oktober B. Oražem Grm
Vilharjev čitalniški večer november 2018 P. de Paulis debevec, J. Kolar
1. šolski ples – jesenski 9. 11. 2018 razredniki 9. r.
1. zbiralna akcija starega papirja 16.-18.10.2018 D. Debevec
Žalna slovesnost – voj. pokopališče 26.10.2018 M. Veber
Tradicionalni slovenski zajtrk 16.11.2018 D. Pecman, J. Šantelj
Praznični živžav 1.12.2018 I. Šajn, K. Novak
Koncert ob zaključku Vilharjevega leta 18.12.2018 A. Polh, P. de Paulis Debevec
Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti 21.12.2018 E. Gerželj
Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti 21.12.2018 M. Debevec Grossi, D. Pecman, R. Premrov
2.  šolski ples – novoletni 14.1.2018 razredniki 9. r.
Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku 6.2.2019 T. Mrše Skvarča
Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku 7.2.2019 I. Rep, M. Penko
2. zbiralna akcija starega papirja 16.-18.4.2019 D. Debevec
50-letnica oddelkov prilagojenega in posebnega programa 24.4.2019 N. Miklučič, Ž. Sterniša, P. Lapajne Pavšič
Vilharjev dan 30.5.2019 N. Ulaga, H. Delak
Predaja ključa 12.6.2019 razredniki 8. r.
Valeta 13.6.2019 razredniki
Zaključna prireditev POŠ Hruševje 24.6.2019 S. Krečič
Zaključna šolska proslava pred dnevom državnosti 24.6.2019 A. Ercigoj, S. Vampelj, M. Valenčič

Šole v naravi in tabori

V okviru razširjenega in nadstandardnega programa se učencem nudi različne oblike pouka v naravi. Programi so zanimivi, kakovostno pripravljeni in strokovno izpeljani z usposobljenim kadrom. S tem je učencem omogočena možnost socializacije, razvijanja samostojnosti, odgovornosti, družabnosti in prijateljstva. Razredniki pa imajo možnost spoznati učence v drugačnih situacijah, kot je šolska.
Nekatere programe izvaja šola samostojno, nekateri pa potekajo v Centrih za šolske in obšolske dejavnosti (CŠOD). Z vsebino, organizacijo in stroški bodo starši seznanjeni na roditeljskih sestankih.

RAZRED VSEBINA PREDVIDEN ČAS
2. A, B, C, H, E in 3. E Šola plavanja Čatež 18. 5. – 22. 5. 2020
4. A, B, C, H, E in 5., 6. E Letna šola v naravi junij 2020
5. A, B, C, H Planinski tabor Pohorje 11. – 13. 9. 2019
6. A, B, C Zimska šola v naravi Rogla
8. A, B, C Družboslovna šola v naravi v CŠOD Soča 30. 9. – 4. 10. 2019

Z vsebino, organizacijo in stroški posameznih aktivnosti bodo starši seznanjeni na roditeljskih sestankih. Na osnovi Pravilnika o financiranju šole v naravi (Ur. l. RS, št. 61/04, 70/08), lahko starši zaprosite za regres pri plačilu letne šole v naravi (4. r., NIS), za vse ostale šole v naravi in tabore pa naslovijo vlogo na šolski sklad.

Dokumenti

Hišni red

Pravila šolskega reda

Vzgojni načrt

Poslovnik sveta staršev  

PRAVILNIKI V ČASU POUKA NA DALJAVO     

Navodila za ocenjevanje

Šolska pravila za uporabo orodij

PREHRANA       

Obrazec – prijava_na_prehrano

Obrazec – prijava učitelja na šolsko prehrano

Obrazec – dietna prehrana

Obrazec – občasno kosilo

Obrazec – preklic prijave na šolsko prehrano

Obrazec – izguba kartice, gesla

Zakon o šolski prehrani 

Pravila šolske prehrane 

PLAČILO SEPA  

Obrazec – soglasje za SEPA direktno bremenitev

STATUS UČENCA     

Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti                                                                                               

VLOGA ZA OPROSTITEV OBISKOVANJA IZBIRNIH PREDMETOV

Vloga-za-oprostitev-obiskovanja-izbirnih-predmetov

ŠOLSKI SKLAD   

Vloga za dodelitev subvencije šolskega sklada

ODSOTNOST OD POUKA NAD 5 DNI

Obrazec – odsotnost od pouka nad 5 dni

KLJUČ GARDEROBNE OMARICE

Obrazec – prijava izgube in naročilo novega ključa

ŠPORTNI PROGRAM

Prijavnica nadstandardni program športa

Izpisnica iz nadstandardnega programa šport