STATUS UČENCA PERSPEKTIVNEGA ALI VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA OZ. PERSPEKTIVNEGA ALI VRHUNSKEGA MLADEGA UMETNIKA

Učenci imate do 18. septembra 2023 čas, da v tajništvo oddate vlogo in ustrezna dokazila za pridobitev statusa učenca športnika ali mladega umetnika. Vloga in pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti so objavljeni na šol. spletni strani pod zavihkom Dokumenti- Obrazci.

Ravnatelj Gvido Cigale

Dostopnost