Poleg temeljnega knjižničarskega dela, ki je povezano s pridobivanjem, obdelavo in izposojo knjižničnega gradiva, opravljamo knjižničarke tudi vzgojno-izobraževalno delo, saj je šolska knjižnica sestavni del vzgojno-izobraževalnega dela na šoli. Glavni cilj je vzgoja...
Dostopnost