Šolski okoliš

V okoliš centralne šole sodijo: Cankarjeva, Čukovca, Globočnikova, Industrijska c., Jamska c., Javorniška pot, Jenkova, Jeršice, Jurčičeva, Kalistrova, Kazarje, Kolodvorska, Kosovelova, Kot, Kraigherjeva, Ljubljanska cesta, Log, Luke Čeča, Notranjska, Pod Kolodvorom,...
Dostopnost