Organizacija dela

Podružnično šolo s prilagojenim programom v šolskem letu 2017/18 obiskuje 51 učencev. Glede na svoje posebne potrebe se učenci vključujejo v dva programa in sicer v: – prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom in – posebni program...
Dostopnost