Projekt NA-MA POTI

V projektu NA-MA POTI bomo v načrtovanih aktivnostih sledili glavnemu cilju: razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne in matematične pismenosti učencev. V projektu bomo...
Dostopnost