V sklopu šolske knjižnice deluje tudi šolski učbeniški sklad. Njegovo upravljanje določa Pravilnik o upravljanju šolskega učbeniškega sklada (Uradni list RS št. 17 / 2017, 1. 9. 2017). Sklad omogoča izposojo učbenikov za tekoče šolsko leto učencem od 1. do 9. razreda....
Dostopnost