Vpis v 1. razred za šolsko leto 2017/2018

VABIMO 

k vpisu vašega otroka v 1. razred osnovne šole za šolsko leto 2017/2018.

Vpisovanje bo potekalo na sedežu šole Trg padlih borcev 1 a, Postojna

21. in 23. februarja 201 od 7. do 14. ure

ter 22. februarja 2016 od 12. do 18. ure

 v pisarni šolske svetovalne službe (1. nadstropje, soba 22).

Starši ste dolžni vpisati v šolo otroke, ki so bili rojeni v letu 2011.

V sredo, 22. 2. 2017, bo ob 17.15 v učilnici GEOGRAFIJE potekala predstavitev športnega programa, ki ga izvajamo na šoli. 

V okoliš naše šole sodijo naslednje ulice: Cankarjeva, Čukovca, Globočnikova, Industrijska c. Jamska c., Javorniška pot, Jenkova, Jeršice, Jurčičeva, Kalistrova, Kazarje, Kolodvorska, Kot, Kraigherjeva, Ljubljanska cesta, Log, Luke Čeča, Notranjska, Pod kolodvorom, Pod Ostrim vrhom, Pot k Pivki, Pot na Poljane, Prešernova, Rauberkomanda, Reška cesta, Streliška, Stritarjeva, Titov trg, Tomšičeva, Trg padlih borcev, Tržaška cesta, Vegova, Vilharjeva, Vilka Kledeta, Vojkova, Zalog, Za Sovičem, Zeleni biser in naselja: Hrašče, Mali Otok, Veliki Otok in Zagon.

V okoliš naše podružnične šole spadajo naselja: Brezje pod Nanosom, Dilce, Goriče, Hrenovice, Hruševje, Landol, Mala Brda, Malo Ubeljsko, Rakulik, Razdrto, Sajevče, Slavinje, Strane, Studenec, Šmihel pod Nanosom, Velika Brda in Veliko Ubeljsko.

vlak_1

Tekmovanje iz zgodovine

Letos se je šolskega tekmovanja iz zgodovine v decembru 2016 udeležilo 29 učencev 8. in 9. razreda. Tekmovanje se je odvijalo na temo: 100 LET 1. SVETOVNE VOJNE in SOŠKEGA BOJIŠČA/ Slovenci in prva svetovna vojna

10 učencev je prejelo bronasta priznanja, 6 učencev pa se je udeležilo nadaljnega tekmovanja.

Dobitniki bronastega priznanja: Gal Jenko Milharčič, Andraž Dimc, Aljaž Kranjec, Lara Marinšek, Irenej Tornič, Tine Vidmar, Lana Jereb, Mia rebec, Maks Suša, Neža Vadnov.

Področnega tekmovanja iz zgodovine , ki je potekalo v Izoli 1.2.2017 so se udeležili naslednji učenci: Gal Jenko Milharčič, Andraž Dimc, Aljaž Kranjec, Lara Marinšek, Irenej Tornič in Tine Vidmar.

Dobitniki srebrnega priznanja iz znanja zgodovine so: Irenej Tornič, Gal Jenko Milharčič in Lara Marinšek.

Irenej Tornič se bo 18.marca 2017 udeležil državnega tekmovanja, ki bo potekalo na Vrhniki.

Vsem dobitnikom priznanj iskreno čestitamo in držimo pesti za Ireneja!

Mentorica: Martina Debevec Grossi

Subvencija kosila

Obveščamo vas, da je sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvah o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, ŠT. 88/16: ZUPJS-G), ki širi krog upravičencev do brezplačnega kosila in da bodo od 01. 02. 2017 do subvencije v višini cene kosila upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Za vsebinska vprašanja, povezana z odločbami, pa so pristojni centri za socialno delo.

Zimovanje Ribnica na Pohorju

Učenci 1. a se javljajo iz Ribnice na Pohorju, kjer so na zimovanju. Po prihodu in nastanitvi, so pričeli z aktvinostmi – smučanjem in tekom na smučeh. Sporočajo vam, da se imajo lepo in komaj čakajo jutri, ko se bodo podali novim dogodivščinam naproti.

Učenci in učiteljice

Gibalna delavnica

V četrtek, 26. 1. 2017 je športna pedagoginja Dolores pripravila gibalno delavnico za učence OPB 2 in OPB 6.

Po uvodnem ogrevanju, ki sta ga vodili devetošolki Tina in Nika, so učenci opravljali vaje na različnih postajah. Pri nalogah so jim bili v pomoč devetošolci: Nik, Denis, Žiga, Nika in Tina. Delo so zaključili v krogu s podajanjem žog. Ura je bila zelo dinamična in učenci so z veseljem opravljali vaje.

Mateja Veber, učiteljica

Zimski športni dan

V sredo, 25. 1. 2017 je potekal zimski športni dan za učence OŠ Miroslava Vilharja. Na izbiro je bilo več dejavnosti: alpsko smučanje na Cerknem, drsanje in pohod na kočo Mladiko ter zimski pohod do Pivke jame.

Sama sem se odločila za pohod, saj imam rada naravo. Bilo je zelo mrzlo, saj je pihala burja. Zeblo nas ni, saj smo se toplo oblekli in pridno hodili. Nismo hodili le mi, saj so se tudi drsalci sprehodili do koče Mladike

Imeli smo se zelo lepo. Bili smo previdni, a to nas ni oviralo pri zabavi. Zabavali pa smo se tako, da smo si govorili šale, vice … Naš smeh je bil tako glasen, da bi pregnal tudi medveda.

Helena Žnidaršič

Šolsko tekmovanje iz znanja geografije

V torek, 17. januarja, je na šoli potekalo tekmovanje iz znanja geografije. Tekmovanja se je udeležilo 37 učencev in 16 tekmovalcev prejme bronasto priznanje:

Andraž Kolenc Milavec,  Lana Jereb, Tine Vidmar, Iza Vidmar, Inja Ajda Hvala, Neža Vadnov,  Kaja Boškovič,  Lara Marinšek,  Valentina Bizjak, Irenej Tornič,  Melita Koželj, Marko Valentini, Žan Strgar, Karolina Mulec, Tinkara Korošec in Meta Rebec.

Vsem tekmovalcem čestitamo za dosežen uspeh. Še posebno Ireneju, Neži, Izi in Inji Ajdi, ki se bodo udeležili območnega tekmovanja iz znanja geografije, ki bo 9. marca.

Romana Harmel, mentorica

Tekmovanje iz astronomije

Šolskega tekmovanja iz astronomije se je udeležilo 41 tekmovalcev iz 7., 8. in 9. razreda. Od tega je 12 učencev prejelo bronasto priznanje.

Državnega tekmovanja, ki bo 14. 1. 2017 v gimnaziji Veno Pilon v Ajdovščini, se bodo udeležili trije učenci (Gašper Žitko, Karin Doles in Irenej Tornič).

Vsem prejemnikom priznanj iskreno čestitamo.

Mentor: Gregor Antloga