Naslov: Trg padlih borcev 1 a, Postojna

Telefon: 05 70 00 921

e-pošta: knjiznica.vilhar@miroslav-vilhar.si

Urnik izposoje

Matična šola

–       ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7.45 do 8.15 in od 12. do 14.30

–       sreda od 7.45 do 15.15

Podružnica Hruševje

–       sreda od 7.45 do 8.15

Knjižničarke: Pia de Paulis Debevec, Janja Kolar in Barbara Vogrinec Jesenšek

Izposojevalni rok za knjižno gradivo je 21 dni, za gradivo za bralno značko in obvezno domače branje pa 14 dni.

Dostopnost