Dopolnilni in dodatni pouk

Pri dodatnem pouku se učenci seznanijo z izbrano snovjo na zahtevnejši in bolj poglobljeni ravni. Metode, ki se pri tem uporabljajo in razvijajo, so metode samostojnega učenja, problemski pristop, projektne naloge in priprave na razna tekmovanja.

Učenci, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja, lahko obiskujejo dopolnilni pouk in individualno oz. skupinsko učno pomoč. Redno obiskovanje učne pomoči je pogoj, da učenec ure učne pomoči obdrži! V skladu z odločbami komisij za usmerjanje šola izvaja tudi ure dodatne strokovne pomoči za učence s posebnimi potrebami.

Do 5. razreda izvajajo dopolnilni in dodatni pouk razredničarke, na predmetni stopnji pa učitelji posameznih predmetov. Učencem priporočamo redno obiskovanje vseh oblik učne pomoči!

Dostopnost