Vizitka

Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna

telefon: + 386 5 7000 910    

fax: + 386 5 7000 915          

e-pošta: tajnistvo.vilhar@miroslav-vilhar.si

spletna stran: www.miroslav-vilhar.si

Transakcijski račun: 01294-6030675691
Matična številka: 5496837
Identifikacijska številka za DDV: 92694969 – šola ni davčni zavezanec

Podružnici:
Podružnična šola Hruševje
Podružnična šola s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom in posebnim programom

RAVNATELJ: Gvido Cigale, telefon: + 386 5 7000 911

POMOČNICI RAVNATELJA:  Kaja Lenič in Blanka Tomšič Premrl, telefon: + 386 5 7000 912

TAJNIŠTVO: Edita Čepirlo, telefon: + 386 5 7000 910

RAČUNOVODSTVO: Karmen Turk, Milenka Frank, Ana Marija Tomšič:

telefon: + 386 5 7000 913

SVETOVALNA SLUŽBA:      

psihologinja: Barbara Oražem Grm, telefon: + 386 5 7000 916

pedagoginja: Nevija Krajnc Ritonja , telefon: + 386 5 7000 916

KUHINJA: Jana Šantelj, Kristina Kapelj Sirnik, telefon: + 386 5 7000 918

KNJIŽNICA: Janja Kolar, Magdalena Svetina Terčon telefon: + 386 5 7000 921

Podružnična šola Hruševje

naslov: Hruševje 82 a, 6225 Hruševje

Podružnična šola s prilagojenim
programom z NIS in PPVI

naslov: Trg padlih borcev 1 a, 6230 Postojna, Slovenija

telefon: + 386 5 7000 910

gsm: 040 766 284

fax: + 386 5 7000 915

e-pošta: tajnistvo.vilhar@miroslav-vilhar.si

vodja podružnice: Janja Vilar

Dostopnost