Razredniki in sorazredniki

Matična šola

Razred: razrednik: sorazrednik:
1. A Likon Turk Andreja
1. B Hrenovec Katja
1. C Krečič Suzana
2. A Mislej Tjaša
2. B Likar Mirjam
2. C Počkaj Alenka
3. A Urbas Andrejka
3. B Klanjšek Mojca
3. C Šajn Irena
4. A Bratina Klun Anica
4. B Novak Klavdija
4. C Plut Nuša
5. A Kobe Bojana
5. B Čeč Turk Jana
5. C Franko Stanka
6. A Ercigoj Andreja Tjaša Cej
6. B Modic Klavdija Bojan Jovanović
6. C Brankovič Lara Matej Rebec
6. D Šabec Tina Maja Mihelj
7. A Valenčič Alenka Mirko Valenčič
7. B Vidmar Karmen Dušan Bajec
7. C Blažič Klemenc Andreja Saša Sašić
7. D Penko Mateja Alenka Polh
8. A Debevec Grossi Martina Darja Debevec
8. B Rebec Matej Pecman Damijana
8. C Modrijan Mateja Romana Premrov
8. D Meden Samo Blanka Tomšič Premrl
9. A Benčina Mojca Irena Škrabec
9. B Veber Mateja Tjaša Kokanovič
9. C Vogrinec Jesenšek Barbara Dolores Palinkaš

Podružnica Hruševje

Razred: razrednik:
1. H Pezdir Patricija
2. H Biščak Veronika
3. H Bušen Mateja
4. H Mrše Skvarča Tina
5. H Petrovčič Nadja
Dostopnost