Šolski sklad

Osnovni namen šolskega sklada je pridobivanje sredstev in s tem uresničevanje tistih želja, ki pripomorejo k večjemu zadovoljstvu vseh otrok v šoli, hkrati pa pomeni možnosti za obogatitev vzgojno- izobraževalnega dela.
Sredstva, ki jih sklad zbira s pomočjo prostovoljnih prispevkov in donacij, lahko nakažete na
TRR: 01294-6030675691, sklic: 00 9999, namen: Donacija za šolski sklad.

Starši lahko za pomoč iz šolskega sklada zaprosite preko vloge za sofinanciranje dejavnosti, objavljene na spletni strani šole, pod zavihkom »Šolski sklad«.

Izpolnjeno vlogo starši oddate v tajništvo šole. Komisija, ki jo sestavljajo strokovni delavci šole, pripravi mnenje glede dodelitve in višine sredstev pomoči. Pri tem upošteva naslednje kriterije: prejemanje subvencije za šolsko prehrano, število nepreskrbljenih otrok, brezposelnost ali dolgotrajna bolezen staršev, elementarne nesreče družine, dolgotrajnejši socialni problemi in druge posebnosti v družini ter poravnane finančne obveznosti iz preteklega šolskega leta. Dodelitev subvencije odobri upravni odbor šolskega sklada. Starši ste o pridobitvi subvencije pisno obveščeni.

Dostopnost