Naša šola v šolskem letu 2022/23 obogatila svojo gospodinjsko učilnico skozi LAS projekt “Kruh nas povezuje”

V šolskem letu 2022/23 smo uspešno izvedli prenovo gospodinjske učilnice v okviru Lokalne akcijske skupine (LAS) projekta “Kruh nas povezuje”. Gre za inovativno pobudo, v kateri so aktivno sodelovali učenci nižje izobrazbenega programa šole. Projekt je poleg izboljšanja učnih okolij za učence prinesel tudi močno povezanost med generacijami ter ohranjanje tradicije peke domačega kruha.

V projektu so ključno vlogo odigrali otroci, ki so skozi šolsko leto s pomočjo prostovoljk iz Društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Ilirska Bistrica spoznavali različne vidike tradicije peke kruha. Prostovoljke so s svojim znanjem in izkušnjami obogatile učno vsebino ter otrokom predstavile vrednote domače peke kruha.

Ena od ključnih aktivnosti v okviru projekta je bila izdelava dokumentarnega filma, v katerem so otroci aktivno sodelovali. Ta dokumentarni film bo v letošnjem letu tudi javno predstavljen.

Poleg tega, da so se učenci spoznali s postopkom peke domačega kruha, so se tudi seznanili s poklici, povezanimi z gostinstvom. Skozi praktične dejavnosti so spoznali delo gostitelja, natakarja in kuharja. Ta vpogled v svet gostinstva jim je omogočil boljše razumevanje različnih poklicev ter možnosti, ki se jim lahko ponudijo v prihodnosti.

Projekt »Kruh nas povezuje« je prinesel veliko veselja, znanja in izkušenj tako otrokom kot tudi prostovoljkam. Skupno delo in učenje nas je povezalo ter nam omogočilo ohraniti pomembno tradicijo peke kruha. Verjamemo, da bo dokumentarni film in nova opremljena učilnica pripomogla k bogatitvi učnega okolja naše šole.

S tem projektom je šola dokazala, da lahko preko inovativnih pristopov in sodelovanja med različnimi generacijami dosežejo izjemne rezultate. Prenovljena učilnica in pridobljeno znanje bosta zagotovo služila kot navdih za prihodnje projekte ter povezovala šolo z lokalno skupnostjo še naprej.

 

V nadaljevanju pa še kratek povzetek celotnega projekta:

Operacija: Kruh nas povezuje

 

NAMEN
Namen operacije je razvoj nove turistične ponudbe ter razvoj programa v okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje ter vključevanje različnih ranljivih skupin z namenom njihove večje socialne aktivacije. Namen operacije je tudi ohranjanje kulturne dediščine mlinarstva in z njim povezanih dejavnosti.

GLAVNE AKTIVNOSTI
• Nakup ustrezne opreme
• Dokumentarni film o mlinih, pripravi kruha nekoč in danes
• Publikacija o kruhu nekoč in danes
• Delavnice o pripravi kruha za različne ciljne skupine

  • Razvoj nove storitve, doživljajske delavnice priprave kruha
  • Postavitev kogeneracijske peči za soproizvodnjo elektrike in toplote pri turističnem ponudniku

POMEMBNEJŠI CILJI
Cilji operacije:

  • Spodbujanje razvoja novih programov/storitev na področju turizma
  • Povečati družbeno povezanost in socialno vključenost vseh skupin prebivalstva
  • Spodbuditi razvojno (inovativno) naravnanost partnerjev
  • Spodbujati ukrepe za prilagajanje na podnebne spremembe

REZULTATI
• Razvita nova storitev
• Oblikovan nov program za vključevanje ranljivih skupin
• Izvedene delavnice medgeneracijskega sodelovanja
• Ozaveščanje o pomenu kulturne dediščine
• Promocija rezultatov projekta

PARTNERSTVO
• VP – VASCOM zavod za informiranje in videoprodukcijo, Pivka
• P1 – Simon Urbančič, s.p.
• P2 – Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Ilirska Bistrica
• P3 – osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna

TRAJANJE
junij 2022 –  junij 2023

Skupna vrednost operacije: 80.638,05, vrednost sofinanciranja ESRR: 54.881,78

Povezave:

www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Dostopnost