Status učenca – Starši lahko predlagate dodelitev enega statusa za svojega otroka. Predlog oddate na predpisanem obrazcu, ki je objavljen na šolski spletni strani. Rok za oddajo vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev je 15. 9. 2014.

Vloga je pravočasna, če je oddana zadnji dan s priporočeno pošiljko. 

Predlog oddate na predpisanem obrazcu, ki ga dobite v tajništvu šole oziroma je objavljen na šolski spletni strani. Rok za oddajo vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev je 16. 9. 2013. Vloga je pravočasna, če je oddana zadnji dan s priporočeno pošiljko.

Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti                                                                                 

Vloga – status športnika

Vloga – status umetnika

Dostopnost