Arhivi avtorja: mateja.veber@miroslav-vilhar.si

Delavnica za učence 3. triade

V sredo, 5. oktobra, ob 16. uri bo v Mladinskem centru Postojna organizirana delavnico za učence tretje triade osnovne šole na temo vrstniškega nasilja. 

Namen delavnice je, da se mladostnike in mladostnice čim bolje informira o nasilju in jim pokaže, zakaj NEnasilje deluje. Seznanili se bodo z nenasilnimi načini komunikacije in jim spodbujali, da občutek moči iščejo v sebi in ne v premoči nad drugimi. Mladim je na njihovi poti odraščanja in oblikovanja celovite osebnosti potrebno predstaviti, da nasilje nikakor ni sprejemljiv način komunikacije in reševanja konfliktov.

O čem vse bo potekal pogovor na delavnici?
– da je nasilje zloraba moči,
– da je za nasilje vedno odgovorna oseba, ki nasilje povzroča,
– da je nasilje naučeno vedenje, ki se ga da spremeniti,
– da imajo vse žrtve nasilja pravico do zaščite in pomoči,
– katere vrste nasilja poznamo,
– kje poiskati pomoč, če se srečamo z nasiljem,
– katere so naše možnosti preprečevanja nasilja.

Obvezne prijave na povezavi: https://forms.gle/TBsnsHUbHXT9i22q8

Delavnico bodo izvedli strokovni delavci Društva za nenasilno komunikacijo.

Mladinski center Postojna

Avtobusni prevozi 2022/23

Na spodnjih povezavah je nekoliko spremenjen vozni red prevoznika NOMAGO d.o.o., ki bo veljal od ponedeljka, 5. 9. 2022 dalje.

Spremembe so označene z rdečo barvo in so posledica zapore ceste v Stranah. 

Uveden je nov 8 sedežni kombi, ki bo vozil učence iz Stran in Velikih Brd v Hruševje in Postojno. Avtobus za Šmihel pod Nanosom torej ne bo več vozil v Velika Brda.

Avtobus, ki je prej vozil v Strane, pa bo šel direktno iz Brezij v Malo Ubeljsko in v Veliko Ubeljsko.

Spremenjen je tudi vozni red prevoznika FRELIH – 3. popoldanski odvoz, ki se prav tako nanaša na zaporo v vasi STRANE. 

Vozni red OŠ

Vozni red Radrto – sprememba voznega reda Strane_sanacija plazu

Status učenca za šolsko leto 2022/2023

Status učenca – Starši lahko predlagate dodelitev enega statusa za svojega otroka. Predlog odda učenec v tajništvu šole na predpisanem obrazcu, ki se nahaja na spodnjih povezavah.

Rok za oddajo vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev je 16. 9. 2022. 

Vloga je pravočasna, če je oddana zadnji dan s priporočeno pošiljko.

PRAVILNIK

VLOGA – status umetnika

VLOGA – status športnika 

Prvi šolski dan, 1. 9. 2022

Začetek pouka za učence od 2. do 9. razreda bo ob 8.20. 

Učenci se zberejo:

2. razred – na zelenici pri vhodu v prvo triletje

3. razred – na igrišču za šolo

4., 5. razred – na ploščadi pred šolo

6.– 9. razred – na trgu pred knjižnico

NIS 1. – 9. razred – desni vhod v šolo

PPVI – OŠ Antona Globočnika Postojna (vhod prvo triletje)

Učenci POŠ Hruševje se zberejo v šoli v Hruševju.

Za vse učence rednega programa bo pouk potekal do 12.40, za učence prilagojenega in posebnega programa pa po urniku. Prvi dve šolski uri sta namenjeni oddelčni skupnosti.

Učenci naj s seboj prinesejo zvezek, pisalo in šolsko torbo. Prvi šolski dan ne bo preobuvanja. 

Jutranje varstvo, malica, kosilo in podaljšano bivanje bo potekalo po urniku.

Učenci, ki bodo 1. šolski dan sami odhajali iz podaljšanega bivanja, morajo imeti uro odhoda in dovoljenje za odhod napisano na listu, ki ga oddajo učiteljici podaljšanega bivanja. 

Odvoz šolskih avtobusov (tudi kombijev za NIS/PPVI)  bo ob 13. uri v vse smeri.

Razredniki v šolskem letu 2022/23

Javni poziv za uporabo telovadnic OŠ Miroslava Vilharja Postojna

Objavljamo Javni poziv za uporabo telovadnic OŠ Miroslava Vilharja Postojna (na matični šoli in na podružnični šoli v Hruševju).

Javni poziv telovadnica     Vloga športni objekti

Rok za prijavo je 20. 7. 2022.

Prijave se zbirajo na Občini Postojna (po pošti ali osebno v sprejemni pisarni).

Vloga je enotna, kar pomeni, da se za vse objekte uporablja isti obrazec, na katerem se označi enoto oz. objekt, ki ga prijavitelj želi uporabljati.

Prevzem spričeval

Učence, ki so bili odsotni zadnji dan pouka, 24. 6. 20221 in starše obveščamo, da boste v skladu s 14. členom Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole spričevala in druga dokazila lahko prevzeli 27. do 30. junija 2022 ter od 16. do 19. avgusta 2022.

Spričevala boste lahko prevzeli od 7.00 do 9.00. 

Ravnateljica:  Mateja Modrijan

Obvestilo o prevzemu učbenikov iz šolskega sklada

Spoštovani starši in učenci!

Pa je pred nami konec šolskega leta. Kljub počitnicam je potrebno načrtovati delo v naslednjem šolskem letu. Seznam delovnih zvezkov, učnih pripomočkov in učbenikov je že na spletni strani naše šole Vse za šolo 2022/2023 ali pod zavihkom Knjižnica – Učbeniški sklad. Večina vas je gradivo verjetno že naročila/kupila v predlaganih knjigarnah.

Učbenike boste učenci dobili iz učbeniškega sklada v šoli v začetku novega šolskega leta. Starše učencev, ki se boste odločili za nakup učbenikov, pa prosimo, da nam to sporočite na elektronski naslov knjiznica.vilhar@miroslav-vilhar.si. Ostali učenci pa boste gradivo prevzeli v septembru, učence prvega triletja bo vse gradivo (učbeniki in delovni zvezki) čakalo v šoli, saj ga financira MIZS.

Do takrat pa uživajte v poletju!

Knjižničarke OŠ Miroslava Vilharja Postojna

Šola preživetja v naravi na Blokah

Najboljša šola v naravi! 

V ponedeljek, 23. maja 2022 smo se učenci 8. razreda, ki smo vključeni v nadstandardni program športa z učitelji in s kolesi odpravili na Bloke.

Naša pot se je začela ob 8.20 pred šolo, ter končala na našem cilju ob 12.00. Razpakirali smo prtljago in postavili šotore. Skupina učencev je začela kuhati kosilo, medtem smo se ostali odpočili. Naslednje tri dni smo plavali, se vozili s kanuji in supi na jezeru. Kuhali smo tudi golaž ter ga z užitkom pojedli. V prostem času smo igrali karte, poslušali glasbo in porabili tudi kakšno minuto za reševanje učnih listov.

Petek je bil naš dan odhoda. Zjutraj po zajtrku smo pospravili šotore in prtljago ter se s kolesi odpravili proti domu. 

Varja in Tjaša, učenki 

Zaključek projekta Tačke pomagačke

V petek, 17. 6. 2022, so učenci PP in nižjih razredov NIS imeli zaključek projekta Učenje s Tačkami pomagačkami.

Šest kužkov je k njim prihajalo skozi celo leto: Lolly, Šana, Kristoph, Tuki, Pikica in Oli. Z njimi so se učili, brali, telovadili, se igrali in zabavali.

Za zaključek so pripravili postaje, na katerih so učenci skupaj s kužki pobirali žogice in jih odnašali v svoja gnezda, premagovali ovire, se igrali s padalom, z zavezanimi očmi hodili ob vrvi ter raziskovali po čarobni senzorni vreči.

V zahvalo so učenci posebnega programa zašili blazine s kužkom za vodnice ter spekli pasje piškotke za kosmatince.

Pozdravila jih je tudi pomočnica ravnateljice Darja Debevec, ki se je vodnicam za njihovo sodelovanje še posebej toplo zahvalila. Druženje so zaključili na igrišču ob sadju in piškotkih.

Bilo je veselo in želijo si, da bi naslednje leto spet sodelovali. 

Saša Pivka, mentorica