vpis_2013

Starše bodočih prvošolcev vabimo na roditeljski sestanek, ki bo v

četrtek, 21. 5. 2015 ob 16.30 v Vilharjevi dvorani naše šole.

Na sestanku vam bomo posredovali informacije o organizaciji pouka in drugih dejavnosti v
1. razredu, nabavi učbenikov, šolskih pripomočkov…

Prisrčno vas pozdravljamo!

Ravnateljica Pia de Paulis Debevec

Dostopnost