RAZRED DATUM PRIPRAV IN URA PROSTOR VODJA PRIPRAV
5.

15. in 22.. 9.      6. in 7.  šolska ura

16. in 23. 9.       ob 7.30

5. B

5. B

Helena DELAK
6. 4., 11., in 18. 9.      ob 7.30 MAT 1 Helena DELAK
7. 7., 14., in 21. 9.       ob 7.30 MAT 2 Helena DELAK
8. 3., 10., 17. in 24. 9.     ob 7.30 MAT 1 Petra GULJA
9. 3., 10., 17. in 24.9.      ob 7.30 MAT 2 Helena DELAK

 Šolsko tekmovanje bo 24. 9. 2015 ob 13. uri.

Dostopnost