POPRAVNI IZPITI – MATEMATIKA

razred PISNI DEL USTNI DEL
7. 27. 6. 2017, ob 8.30 28. 6. 2017, ob 8.30
9. 19. 6. 2017, ob 8.20 20. 6. 2017, ob 8.00

URNIK PRIPRAV NA POPRAVNI IZPIT IZ MATEMATIKE

razred datum ura
7. 19. 6. 2017 7.30
21. 6. 2017 7.30
22. 6. 2017 7.30

URNIK PRIPRAV NA POPRAVNI IZPIT IZ MATEMATIKE 

razred datum ura
9. 12. 6. 2017 5. šolska ura
14. 6. 2017 1. in 2. šolska ura

POPRAVNI IZPITI – ANGLEŠČINA 9. razred

URNIK PRIPRAV NA POPRAVNI IZPIT IZ ANGLEŠČINE

razred datum ura
9. 16. 6. 2017 3. in 4. šolska ura
19.. 6. 2017 5. šolska ura

 

razred PISNI DEL USTNI DEL
9. 27. 6. 2017, ob 8.00 27. 6. 2017, ob 9.30

POPRAVNI IZPITI – FIZIKA  9. razred

URNIK PRIPRAV NA POPRAVNI IZPIT IZ FIZIKE

razred datum ura
9. 20. 6. 2017 2., 3. in 4. šolska ura

 POPRAVNI IZPITI

razred PISNI DEL .USTNI DEL
9. / 27. 6. 2017, ob 8.00

POPRAVNI IZPITI – ZGODOVINA  7. in 8 . razred

URNIK PRIPRAV NA POPRAVNI IZPIT IZ ZGODOVINE

razred datum ura
7., 8. 26. 6. 2017 8.30 učilnica ZGO

 POPRAVNI IZPITI

razred PISNI DEL .USTNI DEL
7., 8. / 27. 6. 2017, od 9.00 dalje v učilnici ZGO
7., 8. / 29. 6. 2017, od 8.30 dalje v učilnici ZGO

Darja Debevec, pomočnica v. d. ravnateljice

Dostopnost