Podružnica NIS in PPVI je od 1.9. 2019 vključena v mednarodni dveletni projekt Erasmus+. Sodelujemo z dvema partnerskima šolama – OŠ Rakek ter OŠ Grindskolan na Švedskem.

Projekt nosi naslov »Inclusive learning with high expectations’«. Njegov glavni cilj je socialna inkluzija in mobilnost otrok s posebnimi potrebami, poleg tega pa tudi povečanje motivacije za učenje, podpora učiteljem in krepitev učiteljskega poklica, osebnostni razvoj učencev, ki se nanaša na njihovo identiteto, samozavest, učne zmožnosti in učno motivacijo, izboljšanje rezultatov pri posameznih učnih predmetih, razvijanje in krepitev evropske identitete, izboljšanje kompetenc na področju IKT učencev in učiteljev, dobro mednarodno sodelovanje, izboljšanje komunikacijskih spretnosti in pismenosti v tujem jeziku, spoznavanje kulturnih značilnosti in znamenitosti.

V okviru projekta bodo v okviru Oddelčnih skupnosti enkrat mesečno potekale projektne ure, s katerimi bomo obeležili mednarodne dneve. Organizirana bo interesna dejavnost učenja Angleščine za učence NIS in PP, obiskali bomo OŠ Rakek ter preko spleta vzpostavili stik z OŠ na Švedskem. V letošnjem šolskem letu bo potekala izmenjava učiteljev; aprila pri nas in septembra na Švedskem, v naslednjem šolskem letu pa izmenjava učencev.

Saša Pivka, koordinatorka projekta

Dostopnost