OSNOVNA ŠOLA MIROSLAVA VILHARJA POSTOJNA

V A B I

k vpisu otrok v 1. razred osnovne šole

za šolsko leto 2020/21

Vpisovanje bo potekalo na Osnovni šoli Miroslava Vilharja Postojna,

Trg padlih borcev 1 a,

26.  februarja 2020 od 12. do 18. ure

27. februarja 2020 od 10. do 16. ure

28. februarja 2020 od 7. do 14.00 ure

v pisarni šolske svetovalne službe (1. nadstropje, soba 22).

Starši ste dolžni vpisati v šolo otroke, ki so bili rojeni v letu 2014.

V sredo, 26. 2. 2020, bo ob 17.00 v učilnici LIKOVNE UMETNOSTI

 potekala predstavitev nadstandardnega programa šport, ki ga izvajamo na šoli.

V okoliš naše šole sodijo naslednje ulice: Cankarjeva, Čukovca, Globočnikova, Industrijska c. Jamska c., Javorniška pot, Jenkova, Jeršice, Jurčičeva, Kalistrova, Kazarje, Kolodvorska, Kot, Kraigherjeva, Ljubljanska cesta, Log, Luke Čeča, Notranjska, Pod kolodvorom, Pod Ostrim vrhom, Pot k Pivki, Pot na Poljane, Prešernova, Rauberkomanda, Reška cesta, Streliška, Stritarjeva, Titov trg, Tomšičeva, Trg padlih borcev, Tržaška cesta, Vegova, Vilharjeva, Vilka Kledeta, Vojkova, Zalog, Za Sovičem, Zeleni biser in naselja: Hrašče, Mali Otok, Veliki Otok in Zagon.

V okoliš naše podružnične šole spadajo naselja: Brezje pod Nanosom, Dilce, Goriče, Hrenovice, Hruševje, Landol, Mala Brda, Malo Ubeljsko, Rakulik, Razdrto, Sajevče, Slavinje, Strane, Studenec, Šmihel pod Nanosom, Velika Brda in Veliko Ubeljsko.

VESELIMO SE SODELOVANJA Z VAMI

Ravnateljica

Mateja Modrijan

Dostopnost