Čistilna akcija v podaljšanem bivanju

V četrtek, 23. marca, smo učenci podaljšanega bivanja, skupaj z učiteljicami, čistili in urejali šolsko igrišče. Pridno in zagnano smo pobirali vse vrste smeti in jih odlagali v vrečke. Pobrali smo tudi večje kamenje in ga zložili na kupe. Hišnik nam je pripravil...

IZBIRNI PREDMETI ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

IZBIRNI PREDMETI ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024 Kaj so obvezni izbirni predmeti? Obvezni izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. So priložnost, da učenci ob lastni izbiri predmetov razvijajo svoje močne strani in...
Dostopnost