Arhiv Kategorije: Domače branje 6.-9. razred

6. razred 

A Primož Suhodolčan: KOŠARKAR NAJ BO
B Astrid Lingren: RONJA, RAZBOJNIŠKA HČI
C France Bevk: GRIVARJEVI OTROCI, PESTERNA – najdeš tudi na spletu (https://sl.wikisource.org/wiki/Pesterna)
D Bogdan Novak: GRAJSKI STRAH
E po izbiri

 

6. a   Nejka RITONJA 6. b    Irena REP 6. c    Mateja PENKO
D A B
C C C
E E E

7. razred

A Prežihov Voranc: SOLZICE – https://sl.wikisource.org/wiki/Solzice
B Nataša Konc Lorenzutti: AVTOBUS OB TREH
C po izbiri

 

7. a     Mateja PENKO 7. b     Maja MIHELJ 7. c    Irena REP
A A A
B B B
C C C

8. razred

A Josip Jurčič: SOSEDOV SIN – najdeš tudi na povezavi https://sl.wikisource.org/wiki/Sosedov_sin
B Ivan Sivec: ZADNJI MEGA ŽUR
C Vitan Mal: BARONOV MLAJŠI BRAT
D Desa Muck: POD MILIM NEBOM
E Janja Vidmar: NIMAŠ POJMA
F po izbiri

 

1. skupina 2. skupina 3. skupina 4. skupina
Mateja PENKO Maja MIHELJ Irena REP Andreja BLAŽIČ KLEMENC
A A A A
C E D B
F F F F

 9. razred

A Ciril Kosmač: V GAJU ŽIVLJENJA (izbor novel) Sreča, Kruh, Gosenica, Tantadruj, Ringaraja
B Antonie de Saint-Exupery: MALI PRINC
C Bogdan Novak: NININA PESNIKA DVA
D

Ivan Cankar: MOJE ŽIVLJENJE (II., III., V., VIII.)

ter izbor črtic (Sveto obhajilo, Mater je zatajil, Desetica) – najdeš tudi na povezavi Wikivir

E po izbiri

 

1. skupina 2. skupina 3. skupina  4. skupina
Mateja PENKO Maja MIHELJ Irena REP Andreja BLAŽIČ KLEMENC
B D C A
D B A C
E E E E