Category Archives: Miroslav Vilhar

Miroslav Vilhar

vilharMIROSLAV VILHAR (1818 – 1871)

Miroslav Vilhar, po katerem nosi naša šola ime, je bil vsestranski ustvarjalec – skladatelj, pesnik, dramatik, narodni buditelj in izdajatelj političnega lista Naprej. Rojen je bil 7. septembra 1818 v Planini pri Postojni. Osnovno šolo je obiskoval v Postojni, gimnazijo pa v St. Paulu na Koroškem. Študiral je pravo na Dunaju in v Gradcu, kjer je naredil prve korake kot skladatelj. Leta 1864 se je za stalno naselil na gradu Kalc. V naslednjih letih je pesnik postal srce vsega dogajanja na Notranjskem. 1869. leta je s somišljeniki in prijatelji organiziral in 9. maja izpeljal znameniti »pivški tabor« na Kalcu. Udeležilo se ga je kakih sedem tisoč ljudi. Osrednje geslo, izpisano na številnih slavolokih, so bili Vilharjevi verzi: Čujte, gore in bregovi, da sinovi Slave smo! Tabor je bil za Pivko največji politični dogodek dotlej in še desetletja zatem. Miroslav Vilhar je umrl 6. avgusta 1871. Pokopan je v Knežaku.

Avtorica besedila: Irena Rep, učiteljica slovenščine