Nacionalno preverjanje znanja

Z nacionalnim preverjanjem znanja v osnovni šoli (NPZ) se ob koncu drugega in tretjega obdobja preverjajo standardi znanja, ki so določeni z učnim načrtom. Nacionalno preverjanje je obvezno ob koncu drugega in tretjega obdobja za vse učence, ne vpliva pa na oceno iz...
Dostopnost