Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje Svet staršev. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka. Poslovnik Sveta staršev  
Dostopnost