Knjižnica je odprla svoja vrata šele dve leti in pol po ustanovitvi šole – marca 1993. Takrat je pridobila in v katalog vpisala prve enote knjižničnega gradiva in začela tudi z izposojo.

Prvi prostor je dobila v pregrajenem hodniku v prvem nadstropju starega dela stavbe, ki je bil zelo majhen in komaj dovolj velik za nekaj knjižnih polic. Razširila se je šele po adaptaciji mansarde v aprilu 1999, kjer domuje še sedaj.

Knjižnica se razprostira na 190 m². V njej  je prostor za izposojo, računalniški kotiček in čitalniški del, ki je namenjen učencem predvsem v jutranjem času in po končanem pouku. Tu lahko berejo, se učijo, pišejo domače naloge, izdelujejo plakate, pripravljajo seminarske naloge ali pa se samo družijo. Predvsem mlajšim učencem nudimo tudi nekaj družabnih in konstruktorskih iger.

Šola ima izposojevališče tudi na podružnici v Hruševju, kjer poteka izposoja enkrat tedensko.

Šolska knjižnica je namenjena vsem učencem in delavcem šole. Urejena je po sistemu prostega pristopa, kar pomeni, da lahko uporabniki sami brskajo po knjižnih policah in iščejo željeno gradivo. Sposodijo si lahko knjige za bralno značko (slovensko, angleško, nemško in italijansko), za domače branje, za tekmovanje iz angleškega, nemškega in italijanskega jezika ter literaturo za tekmovanja z različnih predmetnih področij. Najdejo pa tudi zanimiva branja za razvedrilo in prosti čas.

Sam prostor nudi dobre pogoje za učenje, pisanje domačih nalog, pripravo seminarskih nalog, plakatov, govornih nastopov in drugih nalog, saj imajo učenci na voljo  poljudnoznanstvene knjige, priročnike, enciklopedije, leksikone in slovarje ter dva računalnika z internetno povezavo, poleg tega pa tudi strokovno pomoč knjižničark. Prostor je odmaknjen od šolskega vrveža, svetel, topel in tudi klimatiziran.

Knjižnica razpolaga s 7864 enotami računalniško obdelanega  knjižničnega gradiva (knjige, video in zvočne kasete, CD, DVD, CD-ROM) ter 743 priročniki za učitelje. Strokovno gradivo je za učence in za učitelje urejeno po UDK sistemu.

 V knjižnici je na voljo tudi precej naslovov revij, tako za učence kot tudi za učitelje. Učenci lahko izbirajo med sledečimi: Ciciban, Zmajček, PIL, Prostočasnik, Moj planet, Športnik in Tabor.

Strokovnim delavcem so namenjene revije Razredni pouk, Slovenščina v šoli, Geografija v šoli, Fizika v šoli, Matematika v šoli, Glasba v šoli in vrtcu, Naši zbori, Glasbeni vrtiljak, Notna mapa za šolske zbore, Šolsko svetovalno delo, Šolska knjižnica, Naš zbornik, Unikat ter časopis Šolski razgledi.

Poleg navedenih pa vsi uporabniki lahko posežejo tudi po revijah Slovenski čebelar, Lovec, Slovenska vojska in Sladkorna bolezen, ki jih na šolo prejemamo brezplačno.

Revije ter priročna literatura (enciklopedije, leksikoni, slovarji …) so namenjeni le uporabi v knjižnici oziroma v  čitalnici.

Konec leta 2017 smo začeli s postopnim prehodom v sistem COBISS, kar bo uporabnikom in vsem ostalim omogočilo vpogled  v katalog in dostopnost gradiva za izposojo.

Dostopnost