PRAVILA IN KNJIŽNIČNI RED (v pripravi)

 

PRAVILA  O  UPORABI  RAČUNALNIKA 

Računalnik je namenjen uporabi za pouk:  za pisanje seminarskih nalog, priprav Power Point predstavitev, iskanju podatkov na spletu itd.).

Gledanje vsebin na spletu mora biti primerno starosti in šoli.

Računalnik uporabljamo s čistimi rokami.

Uporaba socialnih omrežij NI dovoljena.

Igranje računalniških iger NI dovoljeno, razen poučnih oz. vaj za učenje.

Računalnik lahko uporabljaš največ 15 minut, razen če delaš seminarsko nalogo, predstavitev…

Po uporabi pusti računalnik prižgan.

Ob neupoštevanju pravil lahko knjižničarka trajno prepove uporabo računalnika v knjižnici.

 

 

 

Dostopnost