V letu 2017 je Arnes začel z izvajanjem štiriletnega Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, ki smo ga krajše poimenovali Slovensko izobraževalno omrežje – 2020 oz. SIO-2020. V okviru Programa bomo vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) sofinancirali izgradnjo brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Program se bo izvajal skozi tri medsebojno povezane dejavnosti:

  • Izgradnja brezžičnih omrežij
  • Nakup nove IKT opreme
  • Razvoj e-vsebin in e-storitev.

Več informacij o Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju lahko poiščete na povezavi: https://www.arnes.si/sio-2020/ .

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Pomembne povezave:

www.eu-skladi.si 

www.mizs.gov.si

www.arnes.si/sio-2020

www.arnes.si

 

 

 

Dostopnost