Cenik za šolsko leto 2020/2021

     EUR     
malica učitelji 1,00
kosilo učenci 2,70
popoldanska malica 0,25
kosilo zaposleni in zunanji 3,00
žganje glinenih izdelkov – eno polnjenje 25,00
izpis izgubljene položnice 0,50
izpis potrdila o šolanju – drugo v šolskem letu in vsako nadaljnje 0,50
izpis iz evidence 10,00
športni razred – mesečni prispevek/7., 8. in 9. razred 21,00
športni razred – mesečni prispevek/1. do 6. razred 24,00
izdaja nove brezkontaktne kartice za kosilo 4,00
izdelava novega ključa za garderobno omarico 4,00
najem računalniške učilnice na uro 20,00
najem učilnice na uro 10,00

Cena malice, ki jo določa Ministrstvo za izobraževanje in šport, znaša 0,80 EUR.

Cene za 60 minut najema telovadnice in drugih športnih prostorov oz. objektov, ki jih določa Občina Postojna.    

Cenik uporabe telovadnic OŠ Miroslava Vilharja Postojna   (klikni na povezavo) 

Šola ni davčni zavezanec, zato se DDV ne obračuna.
Mateja Modrijan, ravnateljica                                                                                                                                              

Dostopnost