Na šoli imamo elektronsko evidentiranje prehrane.

Za elektronsko evidentiranje prevzema kosil ter možnost elektronske odjave (in ponovne prijave) prehrane je potrebno imeti elektronski naslov (e-mail) in osnovni brezplačni uporabniški račun eAsistenta za starše.

Obrazec – prijava_na_prehrano

Obrazec – prijava učitelja na šolsko prehrano

Obrazec – dietna prehrana

Obrazec – občasno kosilo

Obrazec – preklic prijave na šolsko prehrano

Obrazec – izguba kartice, gesla

ODJAVA OBROKA – V primeru, da nimate možnosti odjave preko spleta, lahko prehrano odjavite na tel. številko 7000 918. Odjava je pravočasna, če je sporočena do 7.30. ure zjutraj.

Z mesecem februarjem 2013 ste nekateri starši pridobili subvencionirano prehrano (malico ali kosilo) za vašega otroka. V zvezi s tem bi vas radi opozorili, da v primeru če učenec v šoli manjka, morate prehrano nujno odjaviti, v nasprotnem se vam prehrana za tisti dan zaračuna na položnici.

Dostopnost