ŠOLSKI ZVONEC

PREDURA 7.30 – 8.15
1. ura 8.20 – 9.05
2. ura 9.10 – 9.55
9.55 – 10.15 ODMOR ZA MALICO 
3. ura 10.15 – 11.00
4. ura 11.05 – 11.50
5. ura 11.55 – 12.40
6. ura  12.45 – 13.30
13.30 – 13.50 ODMOR ZA KOSILO
7. ura  13.50 – 14.35
8. ura  14.40 – 15.25

Dostopnost