6. razred 

A Astrid Lingren: RONJA, RAZBOJNIŠKA HČI
B Slavko Pregl: SPRIČEVALO
C France Bevk: GRIVARJEVI OTROCI, PESTERNA – najdeš tudi na spletu (https://sl.wikisource.org/wiki/Pesterna)
D po izbiri
E

 

6. a   Maja MIHELJ 6. b    Irena REP 6. c    Maja MIHELJ 6. d Mateja PENKO
A B C C
C C A B
D D D D

7. razred

A Prežihov Voranc: SOLZICE – https://sl.wikisource.org/wiki/Solzice
B Janja Vidmar: ELVIS ŠKORC, GENIALNI ŠTOR
C po izbiri

 

7. a     Nejka RITONJA 7. b     Irena REP 7. c    Mateja PENKO
A A A
B B B
C C C

8. razred

A Josip Jurčič: SOSEDOV SIN – najdeš tudi na povezavi https://sl.wikisource.org/wiki/Sosedov_sin
B Ivan Sivec: ZADNJI MEGA ŽUR
C Vitan Mal: BARONOV MLAJŠI BRAT
D Desa Muck: POD MILIM NEBOM
E Janja Vidmar: NIMAŠ POJMA
F po izbiri

 

1. skupina 2. skupina 3. skupina 4. skupina
Mateja PENKO Maja MIHELJ Irena REP Nejka RITONJA
A A A A
C E D B
F F F F

 9. razred

A Ciril Kosmač: V GAJU ŽIVLJENJA (izbor novel) Sreča, Kruh, Gosenica, Tantadruj, Ringaraja
B Antonie de Saint-Exupery: MALI PRINC
C Bogdan Novak: NININA PESNIKA DVA
D

Ivan Cankar: MOJE ŽIVLJENJE (II., III., V., VIII.)

ter izbor črtic (Sveto obhajilo, Mater je zatajil, Desetica) – najdeš tudi na povezavi Wikivir in dlib.si

E po izbiri

 

1. skupina 2. skupina 3. skupina  4. skupina
Mateja PENKO Maja MIHELJ Irena REP Andreja BLAŽIČ KLEMENC
B D C A
D B A C
E E E E

 

Dostopnost