PODROČJE ŠOLSKA RAVEN REGIJSKA RAVEN DRŽAVNA RAVEN
Angleščina 9. 15. 11. 2017 18. 1. 2018 20. 3. 2018
Astronomija 7. 12. 2017 / 6. 1. 2018
Biologija  20. 10. 2017 / 1. 12. 2017
Čebelarstvo / / 5. 5. 2018
Fizika 8., 9. 6. 2. 2018 16. 3. 2018  14. 3. 2018
Kemija 8., 9. 15. 1. 2018 / 24. 3. 2018
Naravoslovje 6. 2. 2018 / /
Logika 5. – 9. 28. 9. 2017 / 21. 10. 2017
Matematika 1. – 9.  13. 3. 2018 / 21. 4. 2018
Razvedrilna matematika 5. 10. 2017 / 18. 11. 2017
Mladina in gore 6. – 9.  / 11. 11. 2017 20. 1. 2018
Robotika – First lego league  / 16. 12. 2017 datum še ni znan
Robotika – Robobum datum še ni znan datum še ni znan /
Sladkorna bolezen  13. 10. 2017  / 18. 11. 2017
Slovenščina 4. – 9. 12. 12. 2017 24. 1. 2018 10. 3. 2018
Vesela šola  14. 3. 2018 / 11. 4. 2018
Zgodovina 8., 9. 5. 12. 2017 1. 2. 2018 17. 3. 2018
Z miško v svet PPVI  12. 1. 2018 / 15. 2. 2018
Z računalniki skozi okna NIS 9. 2. 2018 / 15. 3. 2018

Dostopnost