V tem tednu, so se učenci skupine »Z gibalnimi igrami do boljše bralne zmožnosti prvošolcev”, med drugim poigrali tudi s svojimi lastnimi nogami in rokami. Izvajali so igre, namenjene razvijanju notranjega ritma, saj je le ta povezan s splošnim fonološkim zavedanjem.

Učenci so stali v krogu in v dogovorjenem zaporedju, ponavljali enostavne ritmične vzorce z rokami ali nogami. Vzorec so ponavljali toliko časa, dokler niso dosegli sinhronizacije. Naloga še zdaleč ni enostavna. Odločili smo se, da bomo pridno vadili tudi med poukom, da bomo lahko izvedli tudi bolj zapletene vzorce.

Dostopnost