V primeru, da učenec ni prejel katalogov in naročilnice za učbeniški sklad (zadnji del »modre naročilnice« Kopije – nove), lahko starši izpolnite objavljeno  naročilnico.

Naročilnica za učbeniški sklad

Rok vračila izpolnjene naročilnice je 22. 6., v primeru odsotnosti otroka pa 29. 6. 2018 v tajništvo šole ali v šolsko knjižnico.

 

Dostopnost