Nacionalno preverjanje ob koncu tretjega obdobja je obvezno za vse učence, ne vpliva pa na oceno iz posameznih predmetov in na zaključevanje osnovne šole.

Dosežki so dodatna informacija o znanju učencev. Učenci prejmejo potrdilo o opravljenem NPZ (v obliki točk in procentov).

NPZ je iz matematike, slovenščine in tretjega   predmeta, ki bo letos fizika.

Roki: 7. 5., 9. 5. in 13. 5. 2019

Za učence v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom je nacionalno    preverjanje znanja prostovoljno. Letošnji tretji predmet v teh oddelkih je družboslovje.

Dostopnost