Spoštovani starši, učenci 3., 4. in 5. razreda.

Tudi v šolskem letu 2020/2021 bomo v razširjenem delu predmetnika za osnovne šole izvajali neobvezne izbirne predmete (NIP). Gre za nabor predmetov, ki jih učenci sicer izberejo prostovoljno, po izboru pa jih morajo obiskovati najmanj eno šolsko leto.

Glede na naše možnosti in v skladu z normativi ponujamo:

NA MATIČNI ŠOLI: italijanščino, šport, tehniko

NA PODRUŽNICI HRUŠEVJE: italijanščino in šport

Obisk pouka neobveznih izbirnih predmetov je obvezen in se ocenjuje s številčnimi ocenami. Neobvezni izbirni predmeti se izvajajo predvidoma 6. in 7. šolsko uro oz. strnjeno po več ur skupaj.

Izbira neobveznih izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto – 2020/21 bo potekala preko eAsistenta.

Med 14. 5. in 20. 5. 2021 bo v starševskem eAsistentu odprta aplikacija za izbiro.

Videovodič – https://www.youtube.com/watch?v=owXU3wqQlJc

V tem terminu lahko označite kateri NIP bo obiskoval otrok. V primeru, da ne bo obiskoval nobenega, morate obvezno označiti tudi to izbiro (ne bo obiskoval/a).

Več informacij o NIP si lahko preberete na povezavi – neobvezni izbirni predmeti 2021/22

Mateja Veber, pomočnica ravnateljice

Dostopnost