Naša šola je v partner v dvoletnem projektu »Make a path, make a better place«.  V projektu strateškega partnerstva v sklopu programa Erasmus+ sodelujejo organizacije iz petih držav:

  • Koordinator projekta Zveza društev Mladinski center Postojna in partnerji:
  • Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna,
  • Proacting (Portugalska),
  • United Societies of Balkans (Grčija),
  • HangFlow (Finska),
  • The Nordic Crew (Danska).

Namen projekta je prenos dobrih praks vključevanja priseljencev v družbo.  Tako družba kot šolski sistem se soočata z naraščajočimi izzivi, kako uspešno vključiti priseljence iz različnih kulturnih ozadij. Projekt je namenjen predvsem boljšemu vključevanju mladih priseljencev, otrok in družin v novo okolje, družbo in novo kulturo, kamor so se priselili.

Projekt je sestavljen iz treh delov:

  1. Študijski obisk v Aarhusu, na Danskem
  2. Usposabljanje udeležencev v Solunu, Grčija
  3. Mladinska izmenjava v Postojni

Med prvomajskimi počitnicami smo tako izvedli študijski obisk v Aarhusu, na Danskem, kjer smo spoznali organizacije in programe, ki skrbijo za integracijo priseljencev na Danskem. Izpostavili so težave pri vzpostavljanju socialne mreže. Na Danskem imajo sprejemne razrede, ki lahko trajajo od šestih mesecev do dveh let. Iz sprejemnih razredov jih dajo v redne oddelke.

Vzpostavili smo mrežo za nadaljnja sodelovanja in projektne aktivnosti. Veselimo se nadaljevanja projekta v Grčiji.

Dostopnost