Izbirni predmeti

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 7., 8. in 9. razredu Razdeljeni so v dva sklopa: družboslovno-humanistični in naravoslovno-tehnični. Glede na trajanje so: • triletni – tuji jeziki; triletni, lahko tudi krajši- npr. Verstva in etika, Računalništvo, • enoletni, vezani na...
Dostopnost