Osnovni podatki

USTANOVITELJ ŠOLE Ustanoviteljica OŠ Miroslava Vilharja Postojna je Občina Postojna (odlok o ustanovitvi in spremembe:Uradni list RS, št. 26/92, 33/97, 73/98, 61/99, 68/99, 52/08, 29/10 in 81/13). ORGANI UPRAVLJANJA IN STROKOVNI ORGANI UPRAVLJANJA Šolo upravljata...
Dostopnost