Category Archives: Šolski koledar

Šolski koledar

POUK:

Prične se v sredo, 1. septembra 2021 in konča v petek, 24. junija 20221, razen za učence 9. r., ki se konča v sredo, 15. junija 2022.

OCENJEVALNI OBDOBJI:

1. ocenjevalno obdobje: od 1. septembra 2021 do 31. januarja 2022

2. ocenjevalno obdobje: od 1. februarja do (15.) 24. junija 2022

POČITNICE:

jesenske: od 25. oktobra do 1. novembra 2021

novoletne: od 25. decembra 2021 do 2. januarja 2022

zimske: od 21. februarja do 25. februarja 2022

prvomajske: 27. aprila do 2. maja 2022

INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE:

11. in 12. februar 2022:  informativna dneva v srednjih šolah

POUKA PROSTI DNEVI: 

7. februar 2022  pouka prost dan

PRAZNIKI:

31. oktober 2021: dan reformacije

1. november 2021: dan spomina na mrtve

25. december 2021: božič

26. december 2021: dan samostojnosti in enotnosti

1. januar 2022: novo leto

2. januar 2022: novo leto

8. februar 2022: slovenski kulturni praznik

18. april 2021: velikonočni ponedeljek

27. april 2022: dan upora proti okupatorju

1. in 2. maj 2022: praznik dela

25. junij 2022: dan državnosti

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE:

16. junij do 29. junij 2022: prvi rok za predmetne in popravne izpite za učence 9. razreda

27. junij – 8. julij 2022: prvi rok za predmetne in popravne izpite za učence ostalih razredov

18. do 31. avgust 2022: drugi rok za predmetne in popravne izpite za učence od 1. do 9. razreda

ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU:

3. maj do 15. junij 2022: prvi rok za učence 9. razreda

3. maj do 24. junij 2022: prvi rok za učence od 1. do 8. razreda

18. avgust do31. avgust 2022: drugi rok za učence od 1. do 9. razreda