Vizitka

Podružnična šola s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom in posebnim programom vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami  naslov: Trg padlih borcev 1 a, 6230 Postojna, Slovenija telefon: + 386 5 7000 910 gsm: 040 766 284...
Dostopnost