Cenik

Cenik je sprejel Svet šole na seji 26. 9. 2019.

     EUR     
malica učitelji 1,20
kosilo učenci 2,70
popoldanska malica 0,25
kosilo zaposleni in zunanji 3,00
žganje glinenih izdelkov – eno polnjenje 25,00
izpis izgubljene položnice 0,50
izpis potrdila o šolanju – drugo v šolskem letu in vsako nadaljnje 0,50
izpis iz evidence 10,00
športni razred – mesečni prispevek/7., 8. in 9. razred 21,00
športni razred – mesečni prispevek/1. do 6. razred 24,00
izdaja nove brezkontaktne kartice za kosilo 4,00
izdelava novega ključa za garderobno omarico 4,00
najem računalniške učilnice na uro 20,00
najem učilnice na uro 10,00

Cena malice, ki jo določa Ministrstvo za izobraževanje in šport, znaša 0,80 EUR.

Cene za 60 minut najema telovadnice in drugih športnih prostorov oz. objektov, ki jih določa Občina Postojna, so naslednje:                                                                                                                                                     

NAJEMNIK POVRŠINA CENE NA URO V EUR NAJEM ZA PRIREDITVE V EUR
CELA POLOVICA

FITNES,

PLEZALNA STENA

 

 

 

260,00

KOMERCIALNI   31,00   16,00 6,00
DRUŠTVA IZVEN RAZPISA, IZVEN OBČINE 26,00 13,00  5,00
DRUŠTVA PRIJAVLJENA NA RAZPIS  20,00  10,00  4,00

Cenika za 60 minut uporabe telovadnice v Hruševju znaša: 

NAJEMNIK CELA/CENA NA URO V EUR
KOMERCIALNI 16,00
DRUŠTVA IZVEN RAZPISA, IZVEN OBČINE POSTOJNA 13,00
DRUŠTVA, PRIJAVLJENA NA RAZPIS 10,00

Šola ni davčni zavezanec, zato se DDV ne obračuna.
Mateja Modrijan, ravnateljica