Druga triada

Starši se lahko vsak mesec seznanite z delom in uspehi svojega otroka na govorilnih urah. Prepričani smo, da boste starši redno prihajali v šolo na pogovor z razrednikom, saj vam to omogoča razpored govorilnih ur v popoldanskem in dopoldanskem času.  Potekale bodo v sobi za pogovore v prvem nadstropju.

Dopoldanske govorilne ure bodo organizirane enkrat mesečno od oktobra do maja, vsak tretji teden v mesecu. Dodatne dopoldanske govorilne ure so mogoče ob istih terminih ob vnaprejšnji najavi staršev.

RAZRED RAZREDNIK INDIVIDUALNA GOVORILNA URA
4. a Vera KOGOJ četrtek, 8.20-9.05
4. b Anica BRATINA KLUN ponedeljek, 10.15-11.00
4. c Klavdija NOVAK torek, 11.55-12.40
5. a Bojana KOBE sreda, 11.05-11.55
5. b Stanka FRANKO četrtek, 10.15-11.00
5. c Jana ČEČ sreda, 8.20-9.05

Dopoldanske govorilne ure za starše in učence 6. razreda bodo od oktobra do maja enkrat mesečno – vsak prvi teden v mesecu. Dodatne dopoldanske govorilne ure so mogoče ob istih terminih ob vnaprejšnji najavi staršev.

RAZRED RAZREDNIK INDIVIDUALNA GOVORILNA URA
6. a Simona VAMPELJ četrtek, 11.05-11.55
6. b Andreja ERCIGOJ torek, 10.15-11.00
6. c Mirko VALENČIČ torek, 11.55-12.40
6. d Kamen VIDMAR ponedeljek, 10.15-11.00

Popoldanske govorilne ure, na katerih so prisotni vsi strokovni delavci, bodo od 17.00 do 18.00enkrat mesečno (razen v februarju) od oktobra do maja. 

 

PRVO POLLETJE DRUGO POLLETJE
10. 10. 2019 v februarju ni GU
14. 11. 2019 12. 3. 2020
12. 12. 2019 16. 4. 2020
16. 1. 2020 21. 5. 2020