Predstavitev obveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2015/2016

Na spodnjih povezavah si lahko preberete predstavitev obveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2015/2016. Poleg imate priložen tudi vprašalnik za posamezen razred.

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA 7. RAZRED

VPRAŠALNIK O IZBIRI OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV ZA 7. RAZRED

 

OBVEZNI PREDMETI ZA 8. RAZRED

VPRAŠALNIK O IZBIRI OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV ZA 8. RAZRED

 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA 9. RAZRED

VPRAŠALNIK O IZBIRI OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV ZA 9. RAZRED 

 

VLOGA ZA OPROSTITEV OBISKOVANJA IZBIRNIH PREDMETOV